Việt Pháp AL

Giá bán lẻ: 100 vnđ

Đang cập nhật

xe-dap-leo-nui-viet-phap-al-8.jpg
xe-dap-leo-nui-viet-phap-al-9.jpg
xe-dap-leo-nui-viet-phap-al-10.jpg
xe-dap-leo-nui-viet-phap-al-1.jpg
xe-dap-leo-nui-viet-phap-al-2.jpg
xe-dap-leo-nui-viet-phap-al-3.jpg
xe-dap-leo-nui-viet-phap-al-4.jpg
xe-dap-leo-nui-viet-phap-al-5.jpg
xe-dap-leo-nui-viet-phap-al-6.jpg
xe-dap-leo-nui-viet-phap-al.jpg
xe-dap-leo-nui-viet-phap-al-sm.jpg
Khung sườn

Càng

Phanh

Tay đề

Gạt đĩa

Củ đề

Đùi đĩa

Líp

Xích

Trục giữa

Săm lốp

Màu sắc