Cào giọt 26'' nan mau

Đang cập nhật

xe-dap-cao-giot-26-nan-mau-3.jpg
xe-dap-cao-giot-26-nan-mau-14.jpg
Kích thước

26''

Bộ truyền động

Khung sườn

Phuộc trước

Vòng bi cổ

Cổ lái

Ghi đông

Bao tay nắm

Tay đề

Tay thắng

Bộ thắng

Sang dĩa

Sang líp

Giò dĩa

Líp

Sên

Bàn đạp

Đùm trước

Đùm sau

Vành xe

Lốp xe

Yên

Cốt yên

Khóa cốt yên

Trọng lượng